Liên lạc

Khoan (khoan) Chèn

Drilling Insert
Drilling Insert
Carbide Insert Drill
Spade Drill Inserts
Drill Inserts

Betalent carbide có một bộ phận khoan tiêu chuẩn, cho bộ chèn khoan, việc đào tạo và gỡ bỏ chip là vấn đề then chốt, Betalent có kỹ sư chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề thiết kế và máy điều tra khoan của CNC cho việc kiểm tra khoan khi có một chèn mũi khoan mới được thiết kế.Để có được một trình độ khoan tốt, hình mẫu chèn khoan nên được làm nền dựa trên vật liệu, hình dáng phải được chèn khớp với áp suất làm mát và khả năng cắt đúng và các tham số


Model codeLDSdR
WCMT0302083.85.562.382.80.8
WCMT0402084.36.352.383.10.8
WCMT0503085.47.943.183.20.8
WCMT06T3086.59.5253.973.70.8
WCMT0804128.712.74.764.31.2

Drilling Insert


Model codeLDSdR
SPMT050204-TG552382.20.4
SPMT060204-TG662.382.60.4
SPMT07T308-TG7.947.943.972.80.8
SPMT090408-TG9.89.84.3410.8
SPMT110408-TG11.511.54.764.40.8
SPMT120408-TG12.71274.764.40.8
SPMT140512-TG14.314.35.25.751.2Drilling InsertBetalent carbide có một bộ phận khoan tiêu chuẩn, cho bộ chèn khoan, việc đào tạo và gỡ bỏ chip là vấn đề then chốt, Betalent có kỹ sư chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề thiết kế và máy điều tra khoan của CNC cho việc kiểm tra khoan khi có một chèn mũi khoan mới được thiết kế.Để có được một trình độ khoan tốt, hình mẫu chèn khoan nên được làm nền dựa trên vật liệu, hình dáng phải được chèn khớp với áp suất làm mát và khả năng cắt đúng và các tham số


Model codeLDSdR
WCMT0302083.85.562.382.80.8
WCMT0402084.36.352.383.10.8
WCMT0503085.47.943.183.20.8
WCMT06T3086.59.5253.973.70.8
WCMT0804128.712.74.764.31.2

Drilling-Insert.jpg


Model codeLDSdR
SPMT050204-TG552382.20.4
SPMT060204-TG662.382.60.4
SPMT07T308-TG7.947.943.972.80.8
SPMT090408-TG9.89.84.3410.8
SPMT110408-TG11.511.54.764.40.8
SPMT120408-TG12.71274.764.40.8
SPMT140512-TG14.314.35.25.751.2Drilling-Insert01.jpgCám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
Tiếp Chèn trang SIDEBAR_PRODUCTS
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023