Liên lạc

Bánh sa lát

Carbide Roller
Carbide Roller
Carbide Roller
Carbide Roller
Carbide Roller

Do chất dẫn nhiệt cao của carbide đóng cọc, xe lăn có chất lỏng nhiệt độ tốt, làm ngắn thời gian của bề mặt cuộn ở nhiệt độ cao, nên khoảng thời gian phản ứng nhiệt độ cao của cuộn với các chất bẩn trong nước làm mát rất ngắn.Do đó, cái lăn có nghĩa trang có thể chịu sự ăn mòn, mệt mỏi lạnh và mệt mỏi nóng hơn cái lăn thép công cụ.

Theo cấu trúc thì có thể chia đôi nhẫn carbide cuộn (lăn carbide) thành những vòng tròn có nghĩa trang và kết hợp các vòng tròn carbide.The rắn cemented carbide roll has been widely used in the frame of pre-finishing rolling and finishing rolling (including the stitulling, pink roll Khung) of high-speed dây chăn.The combination cemented carbide roll is composed of cemented carbide and other material, there are combine carbide roll rings and combine carbide rols.The combination cemented carbide roll ring is placed on the roll, while the combination cemented carbide roll roll ring trực tiếp casts the cemented carbide roll ring in the roll shape a whole, which is applicated to the rollin with large rolling charm.

Do chất dẫn nhiệt cao của có hàm lượng lớn , chất carbide cuộn có độ phân tán nhiệt tốt, làm ngắn thời gian của bề mặt cuộn với nhiệt độ cao, nên khoảng thời gian phản ứng nhiệt độ cao của cuộn với các chất có hại trong nước làm mát rất ngắn.Do đó, cái lăn có nghĩa trang có thể chịu sự ăn mòn, mệt mỏi lạnh và mệt mỏi nóng hơn cái lăn thép công cụ.

Theo cấu trúc thì có thể chia đôi nhẫn carbide cuộn (lăn carbide) thành những vòng tròn có nghĩa trang và kết hợp các vòng tròn carbide.The rắn có hàm lượng lớn roll has been widely used in the frame of pre-finishing rolling and finishing rolling (including the stitulling, pink roll Khung) of high-speed dây chăn.The combination có hàm lượng lớn roll is composed of có hàm lượng lớn and other material, there are combine carbide roll rings and combine carbide rols.The combination có hàm lượng lớn roll ring is placed on the roll, while the combination có hàm lượng lớn roll roll ring trực tiếp casts the có hàm lượng lớn roll ring in the roll shape a whole, which is applicated to the rollin with large rolling charm.


Cám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
Tiếp Trang bị SIDEBAR_PRODUCTS
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023