Liên lạc

Chèn trang

Thân mềm là chèn được dùng rộng rãi trong lưới CNC, chủ yếu là ứng dụng bao gồm việc xoay bằng kim loại, cưa, làm lưới và khoan.Những thanh kim loại nặng có nhiều lợi thế trong việc hiệu quả cao, có thể cao gấp bốn lần so với các thanh hàn truyền thống hoặc các lưỡi kiếm hợp kim trong sản xuất thực tế.


Carpite Inserts for Sale
Cám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023