Liên lạc

Chuột chũi

Carbide Preform
Carbide Preform
Carbide Preform
Carbide Preform

Thân hình carbide là một loại thanh gỗ đặc biệt chấm trong một hình dạng đặc biệt gần hình dạng công cụ cắt cuối cùng, khách hàng có thể tùy chỉnh hình đầu.Mẫu hàng Lý do cho sự tồn tại của hình dạng đầu là các Đâm-bua rất khó sau khi làm việc in, để làm việc với một chất gỗ-bua cùn rất khó khăn, thường bằng cách làm mỏng hay cắt dây thép gai chậm, rất chậm và đắt tiền.Mẫu hàng Tuy nhiên, trước khi phun, mật độ lượng Vonfram là thấp, dễ bị cắt, được vá, rãnh, hay hoán cải với các hình dạng khác nhau, vậy thì nó được khoan tạo với hình dạng gần hình dạng cắt cuối, để tiết kiệm rất nhiều thời gian làm việc nghiền, chi phí và lao động.Mẫu hàng Mẫu dáng


T là hình dạng điển hình, có một hình đầu to và một cái cán nhỏ, một hay nhiều bậc trên đường kính ngoài của một, carbide Rod .Mẫu hàng

Carpite được tùy chỉnh trên mẫu vẽ, mẫu, hay cắt cuối cùng của khách hàng.Mẫu hàng Hãy liên lạc với tác giả chuyên nghiệp để có thể trích dẫn.Mẫu hàng


Carbide Preform

SCPTB0.Mẫu hàng CC
Cám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
Tiếp Hạt cá voi SIDEBAR_PRODUCTS
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023