Liên lạc

Ống kính

Bộ thép Vonfram được chọn nhiều mục tiêu hơn.Ví dụ, ống thông khí-bua với máy điều khiển chất lỏng, khoang carbide cho bộ phận tay lót tự động, khoang carbide cho cánh quạt máy bơm nước biển, carbide carbide ","Trục chính xác cao nhiệt độ cuộn cuộn cuộn nóng, ống thông tin carbido không có từ tính, trục cắt độ chính xác bằng kim loại.Ống siêu năng lượng carbide cement, khoang chính xác carbide bịt kín, ống tay van ống bọc thép carbide ceiling và các chuỗi trục của thiết bị cơ khí học.

Cái trục chính xác do chúng tôi cung cấp, khoang chính xác của mặt đất, trục tuyến chính xác và trục rỗng chính xác.Cái tốt nhất bụng cao của cái carbine có thể khiến thanh tra 96666mm; 80mm, miếng nhỏ bé nhất có thể là 9666669;Những yêu cầu chịu đựng độ chính xác có thể đáp ứng huống 177; 0.002mm.Xin hãy liên lạc với nhân viên bán hàng để có nhu cầu thay đổi.

Bộ thép Vonfram được chọn nhiều mục tiêu hơn.Ví dụ, ống thông khí-bua với máy điều khiển chất lỏng, khoang carbide cho bộ phận tay lót tự động, khoang carbide cho cánh quạt máy bơm nước biển, carbide carbide ","Trục chính xác cao nhiệt độ cuộn cuộn cuộn nóng, ống thông tin carbido không có từ tính, trục cắt độ chính xác bằng kim loại.Lực lượng đặc biệt , khoang chính xác xác thịt , khoang khóa độ chính xác của khẩu carbide, ống tay van ống kính trọng trọng trọng trọng các ống kính và các chuỗi trục các thiết bị máy móc khác nhau. BSJDJ Cái trục chính xác do chúng tôi cung cấp, bao gồm trục chính xác mặt đất, trục tuyến tuyến chính xác và trục tử chính xác rỗng.Cái tối cao nhất bụi vào cái vái này, rất tốt đẹp, và sự xác nhất của các tổ đẹp đẹp.Những yêu cầu chịu đựng độ chính xác có thể đáp ứng huống 177; 0.002mm.Xin hãy liên lạc với nhân viên bán hàng để có nhu cầu thay đổi.

Cám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
Tiếp Bãi cá tuyết SIDEBAR_PRODUCTS
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
Sitemap Privacy Policy Powered by: yinqingli.com
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023