Liên lạc

Công ty văn hóa

Công ty Văn hóa Betalent Carpide:


1. Tôn trọng BSJDJ: Tôn trọng khoa học, tôn trọng công nghệ, tôn trọng kiến thức, tôn trọng quy luật xã hội, tôn trọng quy tắc kinh doanh, tôn trọng các ý tưởng mới, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối thủ, tôn trọng lẫn nhau.GJDZ Hãy thưởng thức BSJdZ: Hãy tận hưởng công việc, chơi thể thao, tận hưởng cuộc sống. hoàn thiện

: Không ngừng cải thiện, hãy để thế giới tốt hơn nhờ công việc của chúng ta.


86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023