Liên lạc

Tin tức

Thủ tướng Trung Quốc sẽ ở lại Thượng Hải từ August.12th tới 14th.
Một trong những buổi trưng bày quan trọng nhất trong ngành này tổ chức ở Trung Quốc 2020, P.M. CHINA (Thượng Hải Quốc Bảo Lý Quốc Sư Bảo Lý Quốc Gia)
Thủ tướng Trung Quốc sẽ ở lại Thượng Hải từ August.12th tới 14th.
17 07,2020
Thượng Hải triển lãm các đấu sỹ nặng nhọc
Thượng Hải triển lãm các hãng hàng hóa trang trang quốc tế Cemente...có tại Trung tâm triển lãm thế giới Thượng Hải từ Aug.12th đến 14th
Thượng Hải triển lãm các đấu sỹ nặng nhọc
10 06,2020
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023