Liên lạc

Vẽ sợi dây trắng

Wire Drawing Die Blank
Wire Drawing Die Blank
Wire Drawing Die Blank

Dựa theo các tính chất lao động, cấu trúc của lõi vẽ có thể được chia thành năm phần: lối vào, vùng bôi trơn, khu vực làm việc, khu đo đo đạc và vùng xuất phát;652.889;Xem hình dạng 1,6589;Vị trí đường kính trong của đường ống là rất quan trọng.Nó xác định độ căng cần thiết để nén thanh dây và tác động độ căng còn lại trên dây sau khi vẽ.Các chức năng của mỗi khu vực của lõi tử là như sau: khu vực lối vào thuận tiện cho các chất liệu có thể nối và ngăn sợi dây thép khỏi việc giật cái ống từ hướng vào; khu vực bôi trơn thuận tiện cho dây thép được đưa vào chất bôi trơn; khu vực làm việc là phần chính của lỗ tử,và ở đây là tiến trình biến dạng của dây thép, tức là phần gốc bị giảm đến kích cỡ phần cần thiết.Khi vẽ kim loại với bề mặt hình nón, khoảng trống được chiếm bởi lượng kim loại trong khu vực làm việc là một cái bàn tròn gọi là khu vực biến dạng.Mặt hình nón nửa đường. (còn được biết đến là nửa góc trong khu vực làm việc) được dùng để xác định lực kéo; phần đo được dùng để lấy chính xác kích thước sợi dây thép đã được kéo; vùng thoát ra được dùng để ngăn sợi dây thép khỏi việc chạm bề mặt do độ bất ổn của lối thoát dây thép.

Wire Drawing Die Blank

Betalent carbide sản xuất một loại dây tơ lát xạ bằng lõi trống như mỗi lần vẽ, khả năng chịu đựng đường kính và lỗ hổng có thể được kiểm soát rất nhỏ, khả năng khoan dung lỗ hổng có thể được điều khiển để được được từ "+-o.1mm, cộng thêm một tiến trình làm việc nghiền nát đích, bạn có thể tạo ra lỗ nhọn cuối không cần cắt dây hay gỡ trợ cấp khác để tháo công nghiệp,có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức và chi phí máy móc.Betalent có các mẫu để in một số kích cỡ của những cái khuôn rỗng, nhiều khuôn đúc kích thước đang được sản xuất, xin liên hệ người bán hàng trong danh sách các mẫu sẵn sàng nếu bạn muốn kiểm tra xem kích cỡ vẽ sợi dây có thể có hay không từ các mẫu sẵn sàng hay không.

Dựa theo các tính chất lao động, cấu trúc của lõi vẽ có thể được chia thành năm phần: lối vào, vùng bôi trơn, khu vực làm việc, khu đo đo đạc và vùng xuất phát;652.889;Xem hình dạng 1,6589;Vị trí đường kính trong của đường ống là rất quan trọng.Nó xác định độ căng cần thiết để nén thanh dây và tác động độ căng còn lại trên dây sau khi vẽ.Các chức năng của mỗi khu vực của lõi tử là như sau: khu vực lối vào thuận tiện cho các chất liệu có thể nối và ngăn sợi dây thép khỏi việc giật cái ống từ hướng vào; khu vực bôi trơn thuận tiện cho dây thép được đưa vào chất bôi trơn; khu vực làm việc là phần chính của lỗ tử,và ở đây là tiến trình biến dạng của dây thép, tức là phần gốc bị giảm đến kích cỡ phần cần thiết.Khi vẽ kim loại với bề mặt hình nón, khoảng trống được chiếm bởi lượng kim loại trong khu vực làm việc là một cái bàn tròn gọi là khu vực biến dạng.Mặt hình nón nửa đường. (còn được biết đến là nửa góc trong khu vực làm việc) được dùng để xác định lực kéo; phần đo được dùng để lấy chính xác kích thước sợi dây thép đã được kéo; vùng thoát ra được dùng để ngăn sợi dây thép khỏi việc chạm bề mặt do độ bất ổn của lối thoát dây thép.

Wire Drawing Die Blank

Betalent carbide sản xuất một loại dây tơ lát xạ bằng lõi trống như mỗi lần vẽ, khả năng chịu đựng đường kính và lỗ hổng có thể được kiểm soát rất nhỏ, khả năng khoan dung lỗ hổng có thể được điều khiển để được được từ "+-o.1mm, cộng thêm một tiến trình làm việc nghiền nát đích, bạn có thể tạo ra lỗ nhọn cuối không cần cắt dây hay gỡ trợ cấp khác để tháo công nghiệp,có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức và chi phí máy móc.Betalent có các mẫu để in một số kích cỡ của những cái khuôn rỗng, nhiều khuôn đúc kích thước đang được sản xuất, xin liên hệ người bán hàng trong danh sách các mẫu sẵn sàng nếu bạn muốn kiểm tra xem kích cỡ vẽ sợi dây có thể có hay không từ các mẫu sẵn sàng hay không.


Cám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
Tiếp Trang bị SIDEBAR_PRODUCTS
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023