Liên lạc

Nguyên nhân của việc Đeo công cụ thép sẽ là gì?

Ứng dụng của các vật liệu thép Vonfram có thể được nói là rộng lớn hơn, nhưng một số người dùng sẽ được trải nghiệm áo vải khi sử dụng các vật liệu thép Vonfram.Lý do là gì?Để trói trói tay và kiểm tra....399.


Thiết kế trang sức thay đổi trang sức của các công cụ thép Vonfram: khi các công cụ thép Vonfram với một số nhiệt độ cắt, cấu trúc kim loại của lớp bề mặt của các công cụ thép Vonfram sẽ chuyển đổi từ mùa cứng thành bainite, troostite hay Primite, và độ cứng thì giảm đáng kể, làm tăng tốc độ nhanh chóng.trang bị dụng cụ thép Vonfram.Mọi người trong công nghiệp phụ kiện nấm sẽ biết vài thứ về các công cụ thép Vonfram.Các công cụ kiểm kim loại... được sử dụng như như công nghệ cắt, và sự dụng đúng cũng là để giải quyết các công cụ.


Bề mặt của các vật liệu thép Nối: khi nhiệt độ cắt cao một chút, một số điểm lòi trên mặt và mặt sườn của công cụ thép Vonfram sẽ được kết nối với mảnh gỗ và phỉnh trong quá trình di chuyển tương đối, và sẽ dần bị cắt và xé đi bởi mảnh hay phỉnh.


Càng lớn sự kết hợp hóa học giữa các dụng cụ thép Vonfram và các vật liệu mảnh, thì công cụ càng giòn, tính chất của sẽ cắt các chất béo , chất béo Vũ khí càng kém, và mối đeo liên kết nghiêm trọng hơn.Thông thường, các nguyên liệu thép Vonfram có xu hướng loại áo này nằm trong phạm vi tốc độ cao sản xuất viền dư xây dựng.


Phần trên là lý do cho việc sử dụng các vật liệu thép Vonfram mà chúng tôi đã tổ chức cho các bạn.Betalent sẽ tiếp tục tổ chức các nội dung liên quan hơn cho bạn.

86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023