Liên lạc

Hàng hoá bình riêng

Non Magnetic Carbide Shaft
Non Magnetic Carbide Shaft

Trục sắt không có từ trường được áp dụng trong tình huống cần thiết phải có khoang độ chính xác carbide, nhưng nam châm của khoang thường có carbide với Cobalt là khoang kết nối sẽ can thiệp vào chức năng của công cụ nơi các khoang trục, hoặc ảnh hưởng tới việc hoạt động của các bộ phận liên quan, đặc biệt là kim loại thép hay nguyên tố sắt.
Trục sắt trọng trách. được áp dụng trong tình huống có cần thiết thiết phải sử dụng khoang hàng chính xác , nhưng nam châm của khoang thường thường có carbide với cobalt như chất kết nối sẽ can thiệp vào chức năng của công cụ nơi mà các khoang trục hoạt động, hoặc ảnh hưởng tới việc làm việc của các bộ phận liên quan xung quanh,đặc biệt là kim loại thép hay nguyên tố sắt.Cám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
Tiếp Bãi cá tuyết SIDEBAR_PRODUCTS
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023