Liên lạc

Chọn để khoan

Drill bit.png
Drill bit.png
Carbide grade for drilling.png
Carbide drill bit.png

Để có hiệu suất tốt hơn, chúng tôi có những điểm khác nhau để xẻ gỗ và khoan.Loại Carbbide BT45, BT50, BT45 và BT60 là để xay.Còn kiểu lê- 510 và GL60 được dùng để khoan, thì khác biệt nhẹ giữa hai loại là kiểu cao nằm ở S510... Cái thứ đó làm cho máy móc rất tốt... Những loại kim loại có nhiệt độ rất cao trong khi làm việc, lớp thép không rỉ 186 và 304 thuộc về loại vật chất này.Để khai thác các loại kim loại khác, thì nên dùng kiểu cao hơn.


Các khoan lỗ với chất làm mát (lỗ thẳng hay lỗ trên các sợi heli) càng ngày càng phổ biến trên thị trường, cả 450 và bự hàm Thụy Điển có thể được làm ra chất móc bằng chất carbide với lỗ làm lạnh (lỗ thẳng hay lỗ, các lỗ heli) để đáp ứng nhu cầu vật chất của khoan bằng chất dưới các khoan bằng chất dưới.


Để có hiệu suất tốt hơn, chúng tôi có những điểm khác nhau để xẻ gỗ và khoan.Loại Carbbide BT45, BT50, BT45 và BT60 là để xay.Còn kiểu lê- 510 và GL60 được dùng để khoan, thì khác biệt nhẹ giữa hai loại là kiểu cao nằm ở S510... Cái thứ đó làm cho máy móc rất tốt... Những loại kim loại có nhiệt độ rất cao trong khi làm việc, lớp thép không rỉ 186 và 304 thuộc về loại vật chất này.Để khai thác các loại kim loại khác, thì nên dùng kiểu cao hơn.(hố thẳng hay các lỗ heli) có thể trở nên phổ biến hơn trên thị trường. Cả gã đần và gã đần độn. có thể được làm ra chất carbid rod (lỗ thẳng hay lỗ, heli) để đáp ứng nhu cầu vật chất của các khoan carbide nội bộ.Dưới đây có các chi tiết vật lý.
Cám ơn sự chú ý của bạn Betalent!
Our sales will get in touch with you.
Tiếp Hạt cá voi SIDEBAR_PRODUCTS
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023